romana - english

POLITICA SI OBIECTIVE

Deviza noastră este

”Natura alimenteaza viitorul”

Politica și obiectivele noastre sunt constituite în contextul securității, politicii globale, schimbărilor și evoluțiilor ce au loc pe plan european și național în domeniul energiei și se referă la:

- Dezvoltare durabilă

- Competitivitate pe piața regională și europeană

- Modernizarea și dezvoltarea acestui sector

- Protecția mediului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES)

Promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie este absolut necesară, în situația limitării resurselor primare de energie și a creșterii continue a consumului. Elementele de mai sus stau la baza eforturilor noastre de a oferii consumatorilor o alternativă competitivă, accesibilă și stabilă.

În acest sens am adoptat un management strategic modern, orientat către calitate, protecția mediului, sănătate și securitate pentru toți, în conformitate cu SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și SR OHSAS 18001, respectând totodată cerințele primului sistem de certificare internațional pentru demonstrarea durabilității și a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră - ISCC.

Managementul organizației iși asumă public angajamentul de a-și realiza obiectivele, de a respecta cerințele Sistemului Integrat de Management și de a-l îmbunătăți continuu.